0318 523 911
roos

Groot in het kleine


Echoscopie

In onze praktijk beschikken wij op alle locaties over een echo-apparaat. Iedereen krijgt tijdens de intake een echo aangeboden.

De 2e echo, de termijnecho wordt bij voorkeur verricht bij een zwangerschapsduur van 10 tot 12 weken.

Met de termijnecho kunnen we:

  • vaststellen of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt
  • vaststellen of het een intacte zwangerschap is, dat wil zeggen dat het hartje klopt
  • zien of het om een eenling- of meerlingzwangerschap gaat
  • de “duur” van de zwangerschap vaststellen: de afmetingen van het kind geven een vrij nauwkeurige indruk van de termijn en de uitgerekende datum

Als zwangere heb je tegenwoordig de keus om rond 13 en 20 weken zwangerschap een screeningsecho te laten maken. Tijdens zo'n echo wordt het kindje van top tot teen nagekeken en kan er wat meer verteld worden over de gezondheid van het kindje. We zijn ons ervan bewust dat het laten maken van deze echo zowel voor- als nadelen met zich meebrengt. We helpen je graag om een keuze te maken die bij je past.

Dezw screeningsecho's wordt in FARA verricht, dit is een  verloskundig centrum dat we met een aantal verloskundigenpraktijken, waaronder onze praktijk, uit de regio hebben opgericht.  Zie voor meer informatie de kop `prenatale screening`.

Rondom 30 weken zwangerschap wordt er een speciale groei-echo gemaakt in onze praktijk. Het doel van deze echo is om (te) kleine kinderen vroegtijdig op te opsporen en de best mogelijke zorg voor hen te realiseren.  Bij deze echo wordt gekeken naar de grootte van het kind, de hoeveelheid vruchtwater en de lokatie van de placenta. We zoeken niet gericht naar eventuele structurele afwijkingen. Ook geslachtsbepaling valt buiten het doel van deze echo.

Sinds oktober 2014 combineren we deze 30 weken echo met de zgn. GROW-methodiek;

GROW is een methode om groeivertraagde kinderen tijdig op te sporen, liefst zo vroeg mogelijk in de zwangerschap. Dit met het doel om kinderen zo gezond mogelijk geboren te laten worden. Deze methode neemt in de beoordeling van de groei van een kindje mee wat de lengte en het gewicht zijn van de zwangere en houdt daarnaast rekening met haar ethniciteit èn gewichten van evt eerder geboren kinderen.

Vanaf 26 weken zwangerschap houden we de groei van de baarmoeder in de gaten door het opmeten van de afstand tussen de bovenkant van de baarmoeder en de bovenkant van het schaambotje. De gemeten cm`s bij de controles worden in een grafiek uitgezet. Als de groei kleiner lijkt dan verwacht kan de verloskundige besluiten een (extra) groeiecho te maken. Alle gemaakte echo`s komen in dezelfde groeicurve terecht. Hierdoor kunnen we voor ieder individu een zgn. `individuele groeicurve` laten zien;  toegespitst op het individu. Hierbij hopen we te voorkomen dat er zorgen ontstaan bij een klein gemeten kindje terwijl dit helemaal zou passen bij de afkomst en grootte van de moeder en tegelijkertijd alert te zijn op kindjes die groot genoeg lijken maar dit niet zijn omdat je bij een bepaalde zwangere een groter kindje zou kunnen verwachten.

De 30 weken echo  die we gewend zijn aan te bieden blijven we voorlopig ook nog gewoon aanbieden en nemen we mee in het totaalplaatje tav beoordeling van de groei.

Rond 36 weken wordt nogmaals een echo aangeboden aan iedere zwangere. Tijdens deze echo wordt gekeken naar de ligging en de groei van je kindje en de hoeveelheid vruchtwater wordt opgemeten.  Deze echo wordt in onze praktijk verricht. Er wordt niet specifiek gekeken naar afwijkingen, maar mochten er bijzonderheden te zien zijn dan wordt dit wel besproken, tenzij je aangeeft hier geen prijs op te stellen.

Ook deze 36 weken echo wordt meegenomen in de GROW-groeicurve.

Al onze verloskundigen zijn opgeleid om echo-onderzoeken te verrichten. De echo's worden tijdens de reguliere spreekuren ingepland. De 30-weken en 36-weken echo 's worden gecombineerd met de controles waarbij ook de bevalling uitgebreider besproken wordt. Deze controles duren ongeveer 40 minuten.

Daarnaast kan onze praktijk altijd een echo aanbieden bij bijzonderheden in de zwangerschap, zoals bloedverlies. In dergelijke gevallen kan een van de verloskundigen ingezet worden om een extra echo te maken in de zwangerschap. Onze zwangeren ervaren dit als zeer prettig. De zwangere hoeft niet in onzekerheid af te wachten, maar weet direct hoe de zwangerschap zich ontwikkelt.