0318 523 911
roos

Groot in het kleine


Bloedprikken

Na de intake wordt bloedonderzoek aangevraagd in het laboratorium van de polikliniek “Gelderse Vallei” in Veenendaal. Je kan hiervoor een afspraak maken. Er worden dan een aantal buisjes bloed afgenomen voor onderzoek.
De uitslag is ongeveer een week na het bloed prikken bekend. Mocht er iets bijzonders uit de bloedtest komen dan wordt je hierover gebeld. Zijn alle uitslagen goed dan krijg je dit op de eerstvolgende controle van ons te horen.

Je bloed wordt gecontroleerd op de volgende items;

  • Bloedgroep, rhesusfactor en bloedgroepantistoffen
  • Hepatitis B dragerschap (levervirus)
  • Luesreactie (geslachtsziekte)
  • HIV
  • Hemoglobine-gehalte
  • Glucosewaarde (suikergehalte)

Indien je bezwaar maakt tegen een van deze testen kun je dit aangeven. Het is noodzakelijk om bloed af te laten nemen 1 à 2 uur na een normale maaltijd, i.v.m. de glucosetest.

Rond de 30 weken wordt het ijzergehalte nog een keer bepaald, om te kijken of je bloedarmoede hebt. Dit wordt bepaald via een vingerprik, tijdens een controle bij ons op het spreekuur.

Bij rhesus-negatieve (rhesus-d en rhesus-c) zwangeren wordt bij 27 weken bloed afgenomen op het laboratorium. Er wordt dan bekeken of er bloedgroepantistoffen aanwezig zijn. Bij de rhesus-d-negatieve zwangeren wordt daarnaast ook de rhesusfactor van de baby getest, via dit bloedonderzoek. Kort daarop wordt tijdens de controle op het spreekuur Anti-D toegediend indien de baby rhesus-positief is, aan rhesus-d-negatieve zwangeren, ter voorkoming van bloedgroepantistoffen.

Bij een deel van onze cliënten wordt er rond 24 weken een speciale glucose (suiker)-test aangevraagd. Wij zullen dit tijdig aan je doorgeven en uitleggen wat de reden is waarom jouw suikerwaarde nog eens bepaald wordt. Bij deze suikertest is het wel belangrijk dat je nuchter bent bij aanvang van dit onderzoek.