0318 523 911
roos

Groot in het kleine


Erkenning

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap en krijgt je partner een kind? Dan hoef je het kind niet te erkennen. Je bent dan automatisch de juridische vader. Ook als je niet de biologische vader van het kind bent. Erkenning is ook niet nodig als 2 vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. De duomoeder wordt automatisch moeder van het kind. Voorwaarde is wel dat voor de zwangerschap gebruik gemaakt is van een onbekende donor volgens de wet. 
 

In welke situatie kan ik mijn kind erkennen?

Je kunt je kind erkennen als je niet de juridische vader van je kind bent. Dat wil zeggen als je niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt met de moeder van je kind. Ook een ongetrouwde of ongeregistreerde duomoeder kan het kind van haar partner erkennen. Getrouwde en geregistreerde duomoeders kunnen een kind erkennen als hun partner zwanger is geworden van een bekende donor.

Wanneer en waar kan ik mijn kind erkennen?

Je kunt je kind erkennen voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment.

Kind erkennen tijdens de zwangerschap
Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Je kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen. Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven. Is je partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte
Je kunt je kind erkennen als je aangifte van de geboorte doet. Je doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Kind erkennen op een later moment
Je kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Vanaf 12 jaar heb je schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Naamskeuze bij erkenning kind
Wil je tijdens de erkenning de achternaam van je kind kiezen? Dan moeten jij en je partner samen naar de burgerlijke stand.

Kind erkennen is gratis
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Dit is gratis. Aan een afschrift van de akte van erkenning zijn wel kosten verbonden. De gemeente kan je hierover informeren.
 

Voorwaarden om kind te erkennen

Bij erkenning van een kind gelden de volgende regels:

  • ​Je bent 16 jaar of ouder. 
  • Je hebt toestemming nodig van de moeder.
  • Is het kind 12 jaar? Dan heb je schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar heb je alleen toestemming van het kind nodig.
  • Je kunt een kind niet erkennen als je niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat je een bloedverwant van de moeder bent.
  • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
  • Sta je onder curatele op grond van je lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heb je eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Gezag

Je krijgt automatisch gezag over je kinderen als je getrouwd bent of een geregistreerde partnerschap hebt. Zijn jullie als ouders niet met elkaar getrouwd en heb je ook geen geregistreerd partnerschap? Dan krijg je niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag. Alleen de moeder heeft het gezag. Wil je samen het gezag uitoefenen? Dan moet je een verzoek indienen bij de rechtbank. Voorwaarde hierbij is dat je als vader of duomoeder het kind hebt erkend.
Heb je als vader van je kind een samenlevingscontract met de moeder? Dan heb je niet automatisch het gezag over je kind. In deze situatie moet ook erkenning en gezag geregeld worden.

Minderjarig

Ben je minderjarig bij de geboorte van je kind? Dan benoemt de rechter een voogd. Word je 18 jaar? Dan kun je de rechter vragen om het ouderlijk gezag aan jou over te dragen. Ben je 16 of 17 jaar bij de geboorte van je kind? Dan kan de rechter je onder bepaalde voorwaarden meerderjarig verklaren en het ouderlijk gezag geven.