0318 523 911
roos

Groot in het kleine


Consultatiebureau

Hielprik

Rond de 5e tot 8e dag na de bevalling wordt de hielprik verricht door de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau. Zij komt hiervoor aan huis. Er wordt dan getest op 17 zeldzame aandoeningen. Meer informatie ontvang je hierover tijdens de controle rond 36 weken. Meer info in de folder te lezen via: hielprik

 

Gehoorscreening

Gelijktijdig met de hielprik wordt er in het kraambed een gehoorscreeningstest afgenomen. Hierbij wordt er middels een apparaatje een signaal verzonden door het oortje van je kind. Het apparaat registreert of dit signaal voldoende doorgegeven wordt in het oor. Hierbij kunnen er bepaalde vormen van doofheid in een vroeg stadium opgespoord worden. Dit komt de spraak- en taakontwikkeling ten goede. Als het signaal niet afdoende door het testapparaat geregistreerd wordt zou dit kunnen komen door vocht in het oortje. De test wordt dan herhaald.

 

Overdracht aan consultatiebureau

Rond de achtste dag sluiten wij het kraambed af en dragen wij de zorg over aan het consultatiebureau. Het bureau neemt binnen twee weken na de bevalling contact met je op. De wijkverpleegkundige komt de eerste keer bij je thuis en maakt dan een afspraak voor een bezoek aan het consultatiebureau.