0318 523 911
roos

Groot in het kleine


Student Annelies in team blauw

 

Beste (aanstaande) ouders,

Mijn naam is Annelies, ik ben met mijn laatste jaar verloskundige bezig. Ik volg deze opleiding aan de hogeschool Thomas more in Turnhout, en doe dit met veel plezier.

In de periode van 20 september tot 28 november 2021, mag ik bij team blauw stage lopen. Het kan zijn dat je mij tegenkomt tijdens spreekuur, kraamvisites of tijdens je bevalling. Mocht je dit liever niet willen, dan kun je dit te allen tijde aangeven bij de verloskundige

Als verloskundige (in opleiding) heb ik aandacht voor de gezondheid van moeder en kind, maar ook voor de persoonlijke wensen en situatie van de zwangere en partner. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten en om bijzondere momenten mee te maken met elkaar.

Studenten

Om de verloskunde in Nederland op een hoog kwaliteitsniveau te houden, is veel praktijkervaring nodig voor toekomstig verloskundigen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat studenten de mogelijkheid hebben om stage te lopen in een verloskundigenpraktijk.

Wij werken voornamelijk samen met de opleiding in Amsterdam. De studenten lopen mee tijdens spreekuren, bevallingen en kraamvisites. Afhankelijk van het leerjaar van de student, zal er alleen worden meegekeken, of zullen ook handelingen door de student worden verricht onder supervisie van één van ons. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit uiteraard aan ons kenbaar maken.  

Als er een student in onze praktijk stage loopt, kun je op deze pagina informatie vinden.

Wij hopen dat onze studenten veel van jullie mogen leren, want zonder ervaring... geen verloskundigen!