0318 523 911
roos

Groot in het kleine


Student in team oranje

Beste (toekomstige) mama’s en papa’s,

Mijn naam is Lisanne van de Beek en ik ben vierdejaars student aan de Academie Verloskunde in Amsterdam. De komende 12 weken zal ik mijn eindstage lopen bij Verloskundigen Veenendaal. Dit is van 7 juli tot en met 27 augustus.
Mijn allereerste stage heb ik ook gelopen bij Verloskundigen Veenendaal, Ik vind het daarom extra leuk om mijn laatste stage weer in Veenendaal te mogen doen!
Jullie kunnen mij de komende weken tegenkomen tijdens de spreekuren, bevallingen en kraamvisites. Als u liever niet wilt dat ik aanwezig zal zijn, kunt u dit natuurlijk aangeven!
Ik hoop op een leerzame en gezellige tijd en heb er zin in om jullie binnenkort in de praktijk te gaan ontmoeten!

Studenten

Om de verloskunde in Nederland op een hoog kwaliteitsniveau te houden, is veel praktijkervaring nodig voor toekomstig verloskundigen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat studenten de mogelijkheid hebben om stage te lopen in een verloskundigenpraktijk.

Wij werken voornamelijk samen met de opleiding in Amsterdam. De studenten lopen mee tijdens spreekuren, bevallingen en kraamvisites. Afhankelijk van het leerjaar van de student, zal er alleen worden meegekeken, of zullen ook handelingen door de student worden verricht onder supervisie van één van ons. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit uiteraard aan ons kenbaar maken.  

Als er een student in onze praktijk stage loopt, kun je op deze pagina informatie vinden.

Wij hopen dat onze studenten veel van jullie mogen leren, want zonder ervaring... geen verloskundigen!