0318 523 911
roos

Groot in het kleine


Anticonceptie na de bevalling

Na de bevalling zul je nog een paar weken wat bloedverlies hebben. Als je flesvoeding geeft, zal je cyclus meestal vrij snel weer op gang komen. Bij volledige borstvoeding duurt dit soms wat langer, maar borstvoeding werkt niet/onvoldoende als anticonceptie! Als je niet zwanger wilt worden en anticonceptie wilt gebruiken is het verstandig hiermee dus op tijd te starten.

Aan het einde van het kraambed zullen wij dit onderwerp zo gewenst met je bespreken en ook tijdens de nacontrole kunnen we hierop ingaan. Welke methode voor jullie het meest geschikt is, hangt af van:

  • je persoonlijke achtergrond en voorkeur
  • je medische voorgeschiedenis
  • eerdere ervaring met anticonceptie
  • kinderwens in de toekomst
  • of je borst-of flesvoeding geeft.

Meer informatie is te vinden op www.anticonceptie.nl.

Heb je je keus gemaakt, dan kunnen wij ook anticonceptie aan je voorschrijven en de huisarts hiervan op de hoogte stellen.